میزان

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

میزان به عربی بمعنی ترازو ممکن است در معانی زیر نیز به‌کار می‌رود:

خبرگزاری

خبرگزاری میزان، یک خبرگزاری برخط متعلق به قوه‌ی قضائیه

روزنامه
موسیقی
کتاب
تیم