میزان مرگ‌ومیر

میزان مرگ‌ومیر[۱] واحدی برای اندازه‌گیری تعداد مرگ‌ومیر (به‌طور کلی، یا به دلیل یک علت خاص) تقسیم بر کل جمعیت در واحد زمان است. نرخ مرگ‌ومیر به‌طور معمول بر اساس تعداد مرگ در هر ۱۰۰۰ نفر در هر سال بیان می‌گردد.

نرخ مرگ‌ومیر تقریبی بر پایه کشور

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. «میزان مرگ‌ومیر» [پزشکی] هم‌ارزِ «mortality, mortality rate»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر دوم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۶۴-۷۵۳۱-۳۷-۰ (ذیل سرواژهٔ میزان مرگ‌ومیر)