میله پارالل

ابزار ژیمناستیک هنری

میله‌های پارالِل یا موازی یکی از ابزارهای ورزش ژیمناستیک هنری است. این ابزار هم توسط زن هم توسط مرد به کار میرود. میله‌های پارالل روی چهارچوبی تکیه دارند که از جنس فلز (بیشتر فولاد) ساخته می‌شود. خود میله‌ها از چوب یا ماده‌ای مرکب ساخته می‌شوند.

A gymnast performs on the parallel bars

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Parallel bars (gymnastics)," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Parallel_bars_(gymnastics)&oldid=205645205