میکروفون لیزری

میکروفون لیزری یک ابزار تجسس و مراقبت است که در آن از یک شعاع لیزر برای تشخیص ارتعاشات صوتی اشیا در فواصل دور استفاده می شود.

منابعویرایش