باز کردن منو اصلی

نابهنجاری جنسی

نابهنجاری جنسی (به انگلیسی:paraphilia، یا parasexuality، یا sexualanomaly)اصطلاحی کلی برای هرگونه شیوه ابراز جنسی که در آن برانگیختگی بستگی دارد به آنچه که بطور کلی به عنوان موقعیت‌های تحریک‌کننده غیرقابل قبول از نظر اجتماع تلقی می‌شود.[۱] ناهنجاری جنسی به معنی انحرافی است که موضوع جاذبه جنسی فرد را در بر می‌گیرد. ناهنجاریهای جنسی اختلال‌هایی هستند که به موجب آنها، فرد خیالپردازیها، تمایلات جنسی، یا رفتارهایی دارد که مکرر و از لحاظ جنسی برانگیزنده‌اند و شامل این موارد می‌شوند:

۱-موضوعات غیرانسانی، ۲-کودکان یا سایر افراد ناراضی، ۳-رنج کشیدن یا تحقیر شدن خود یا شریک جنسی.

ویژگی‌های ناهنجاریهای جنسیویرایش

انواع ناهنجاریهای جنسی وجود دارد، اما ویژگی مشترک همه آن‌ها این است که افراد مبتلا به این اختلال‌ها از لحاظ روانی آنچنان به هدف میل وابسته هستند که فقط در صورتی می‌توانند ارضای جنسی را احساس کنند که این هدف به نوعی وجود داشته باشد. در برخی از افراد، گاهی ترجیحات جنسی غیرعادی یافت می‌شود، مثلاً در مدتی که فرد شدیداً احساس می‌کند تحت فشار روانی قرار دارد.

ناهنجاریهای جنسی هوسهای زودگذر یا خیالپردازی درباره فعالیت‌های جنسی غیرعادی نیستند، بلکه اختلال‌هایی هستند که دستکم شش ماه دوام دارند. افراد مبتلا به ناهنجاریهای جنسی مکرراً احساس می‌کنند که مجبور هستند به رفتار غیرعادی شان فکر کنند یا آن را انجام دهند. حتا در صورتی آن‌ها امیال یا خیال پردازی هایشان را برآورده نکنند، فکر و ذکرشان تا بدانجا به آن‌ها مشغول می‌شود که ناراحتی قابل ملاحظه‌ای را احساس می‌کنند. نابهنجاری جنسی می‌تواند به قدری نیرومند و الزام‌آور شود که فرد غیر از رسیدن به ارضای جنسی، هدف‌های دیگری را نمی‌بیند. ناهنجاریهای جنسی بنابر تعریف، ناراحتی شخصی شدیدی ایجاد می‌کنند یا عملکرد اجتماعی، شغلی، و زمینه‌های دیگر زندگی را مختل می‌سازند. به جز مازوخیسم جنسی (آزار طلبی جنسی)، تقریباً تمام موارد ناهنجاریهای جنسی مردان را شامل می‌شوند.[۲]

نمونه‌های ناهنجاریهای جنسیویرایش

 • تهدید کردن قربانی به تجاوز جنسی یا سعی در پی بردن به فعالیت‌های جنسی قربانی.
 • مرده گرایی. برای مثال کسب ارضای جنسی از دیدن جسد یا تماس جنسی با آن.
 • حیوان خواهی. برای مثال آمیزش جنسی با حیوانات یا داشتن خیال پردازی‌های جنسی با حیوانات.
 • مدفوع خواهی. مثال کسب لذت جنسی از تماس با مدفوع.
 • تنقیه خواهی. مثل کسب لذت جنسی از به کار بردن تنقیه‌ها.
 • ادرار خواهی. مثل کسب لذت جنسی از تماس با ادرار.
 • آمیزش خواهی در انظار. مثل آمیزش جنسی در مقابل دیگران.
 • خواب آمیزش خواهی. مثل آمیزش جنسی با فرد خفته.
 • داغ خواهی. مثل کسب لذت جنسی از سوراخ کردن پوست یا تاتو.[۲]

منابعویرایش

 1. آرتور اس. ربر(1995). فرهنگ توصیفی روان‌شناسی. ترجمه یوسف کریمی و همکاران(1390). ،انتشارات رشد، تهران، صفحه 649
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ ریچارد پی. هالجین و سوزان کراس ویتبورن(2003). آسیب‌شناسی روانی. مترجم، یحیی سید محمدی(1384)، جلد دوم، انتشارات نشر روان، تهران، صفحات 5-7