ناجورتاژَکان (stramenopiles یا heterokonts) شاخه بزرگی از گیاهان یوکاریوت هستند که شامل ۱۰۵۰۰ گونهٔ شناخته‌شده می‌شود.

بیشتر ناجورتاژکان جلبک هستند و از کتانجک‌های غول چندیاخته‌ای گرفته تا دیاتومه‌های تک‌یاخته‌ای را در بر می‌گیرند. دیاتومه‌ها از سازه‌های اصلی پلانکتون‌ها هستند.

دیاتومه‌ها و جلبکهای قهوه‌ای در این گروه جای می‌گیرند. این گروه بسیار بزرگ بوده و شامل موجودات دارای ضمایم کرک‌مانند سه‌بخشی متصل به تاژک‌ها یا موجودات مشتق از آنها می‌باشند و گاه به واژه‌هایی چون Chromophytes, Chrysophytes و Heterokontes ارجاع داده می‌شود. واژه Chromophytes نیز برای برخی یا تمامی گروه‌های جلبکی حاوی کلروفیل‌های a و c مانند Stramenopiles, Dinoflagellates, Haptophytes و Cryptomonades به کار می‌رود.

رده‌های اصلیویرایش

 • پرتوزرین‌جلبکان (Actinochrysophyceae) یا آکسودین (Axodine)
 • ترابریدگان (Bacillariophyceae) یا دیاتومه‌ها (diatoms)
 • بولیدوموناس (Bolidophyceae)
 • زرین‌جلبکان (Chrysophyceae)
 • جلبک‌های سبز روشن (Eustigmatophyceae)
 • جلبک‌های لُجه‌زی (Pelagophyte / Pelagophyceae)
 • قهوه‌ای‌جلبکان (Phaeophyceae)
 • سوزن‌جلبکان (Raphidophyte / Raphidophyceae)
 • سینوریدها، جلبک‌های فلس‌دار (Synurid / Synurophyceae)
 • جلبک زرد-سبز (Xanthophyceae)
 • بیکوسوسیدها (Bicosoecid)
 • توری‌های لغزنده (Labyrinthulomycetes, slime nets)
 • کپک‌های آبی (Water mould, Oomycetes)

منابعویرایش

 1. Chromalveolata
 • ویکی‌پدیای انگلیسی.