ناحیه بروکا

ناحیه بروکا (انگلیسی: Broca's area‎) ناحیه‌ای در لوب پیشانی نیمکره غالب (اغلب نیمکره چپ) در مغز انسانیان است که کارکردهایی مرتبط با تولید گفتار دارد.

ناحیه بروکا
Broca’s area - BA44 and BA45.png
ناحیه بروکا از ناحیه‌های ۴۴ (pars opercularis) و ۴۵ (pars triangularis) برودمن ساخته شده است.
Broca's area - lateral view.png
ناحیه بروکا (قرمز)
جزییات
بخشی ازلوب پیشانی
سرخرگمغزی میانی
سیاهرگسينوس ساژيتال فوقانی
شناسه‌ها
سرعنوان موضوعی پزشکیD065711
نورونیمز2062
مدل بنیادین کالبدشناسی242176
عبارات کالبدشناسی در کالبدعصب

نگارخانهویرایش

منابعویرایش