نازنین

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

نازَنین نامی ایرانی برای دختران است به معنی عشوه‌گر و خرامه، یا خطابیه برای کسانی که عزیز هستند.

نازنین می‌تواند در موارد زیر بکار رود: