نامه سوم یوحنا

معرفی نامهٔ سوّم یوحنای رسولویرایش

نامهٔ سوّم یوحنای رسول به یک رهبر کلیسا به نام گایوس نوشته شده‌است. یوحنا به تحسین گایوس می‌پردازد، زیرا مسیحیان را یاری کرده‌است. او همچنین دربارهٔ شخصی به نام دیوتْرِفیس هشدار می‌دهد.

تقسیم‌بندی کلّیویرایش

۱ - مقدمه (۱–۴) ۲ - تحسین گایوس (۵–۸) ۳ - محکومیت دیوتْرِفیس (۹–۱۰) ۴ - تمجید دیمیتریوس (۱۱–۱۲) ۵ - بخش پایانی (۱۳–۱۵)

منابعویرایش

وب‌سایت کلمه/ ترجمهٔ هزارهٔ نو

رسالهٔ سوم یوحنا بایگانی‌شده در ۲۹ دسامبر ۲۰۰۷ توسط Wayback Machine