نام شخصی یا نام کامل نامی است برای هویت بخشی به یک انسان که در فرهنگ‌های متفاوت، ساختاری متفاوت دارد که البته معمولاً متشکل از پیش‌نام و نام خانوادگی می‌باشد.

نام نسبی ویرایش

انواعی از ساختارهای «نام انسان»، نام نسبی است که بیشتر در عرب‌زبان‌ها به کار گرفته می‌شود گرچه در گذشته پارسی‌زبان‌ها نیز از این ساختار استفاده می‌کردند

ساختار ویرایش

ساختار آن متشکل از نام کوچک پدر یا نام کوچک پسر بزرگ (یا ترویج نیافته‌تر آن می‌تواند هریک از آشنایان باشد) همراه با بیان نسبت است گرچه می‌تواند پیچیده‌تر باشد مثلاً متشکل از نام کوچک پسر و نام نسبی پدر و نام کوچک برادر بزرگ به همراه بیان نسبت باشد مانند علی بن ابی‌طالب؛

پارسی ویرایش

در پارسی در زمان گذشته این ساختار رایج بوده و چندی از آن به صورت زیر است:

  • «پور (به معنای پسر) + نام کوچک پدر» (برای بیان نام نسبی یک پسر یا مرد) مانند: پور سینا

عربی ویرایش

در عربی چندی از آن به صورت زیر است (اِبن یا بن به معنای پسر و بنت به معنای دختر، ابی به معنای پدر و اُمّ به معنای مادر):

و …

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش