باز کردن منو اصلی
نام خانوادگی نیمی از مردم کره‌ای کیم، لی، پارک یا چوی وگونگ است      Kim, Gim, Ghim      Lee, Yi, Rhee, Yie      Park, Pak, Bahk      Choi, Choe      Jung, Jeong, Chung, Cheong

در یک نام کره‌ای ابتدا نام خانوادگی و سپس اسم کوچک فرد آورده می‌شود. این نام توسط مردم کره‌ای در کره شمالی و کره جنوبی مورد استفاده قرار می‌گیرد.[۱]

منابعویرایش