نبردهای اتحادیه دلوس

نبردهای اتحادیه دلوس (انگلیسی: Wars of the Delian League) جنگ‌هایی بود که بین سال‌های ۴۷۷ تا ۴۴۹ پیش از میلاد در یونان، تراکیه، آناتولی، قبرس، و مصر باستان و بین هخامنشیان و اتحادیه دلوس اتفاق افتاد. این نبردها از سری رزم‌های جنگ‌های ایران و یونان بود. این جنگ‌ها به پیروزی اتحادیه دلوس و انعقاد عهدنامه کالیاس بین دولت هخامنشی و اتحادیه دلوس به رهبری دولت‌شهر آتن ختم شد.

نبردهای اتحادیه دلوس
بخشی از جنگ‌های ایران و یونان

خرابه‌های دلوس، مکان مجموعه اتحادیه دلوس در ۴۵۴ قبل از میلاد
تاریخ۴۷۷–۴۴۹ قبل از میلاد
موقعیت
زمین‌های اصلی یونان، تراکیه آناتولی، قبرس، و مصر
نتایج پیروزی اتحادیه دلوس، عهدنامه کالیاس[۱]
تغییرات
قلمرو
ایران کنترل بر دریای اژه و تراکیه و ساحل غربی آناتولی را از دست داد.
طرف‌های درگیر
اتحادیه دلوس هخامنشیان و متحدین
فرماندهان و رهبران
پریکلس
کیمون  
چاریتیمدس  
خشایارشا
اردشیر یکم
آرتاباز یکم
بغابوخش دوم
فرنداتیس  

منابع ویرایش

  1. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/156539/Delian-League Encyclopædia Britannica: Delian League (Citation: While the Athenians and allies were campaigning successfully against the Spartans, subjugating Aegina, Boeotia, and central Greece, further expansion was checked when the league fleet was virtually destroyed in Egypt. Fearing the Persians would mount an offensive following such a naval defeat, the Athenians transferred the league treasury to Athens (454). Within the next five years, with the resolution of difficulties with Sparta (five-year truce, 451) and Persia (Peace of Callias, c. 449/448), the league became an acknowledged Athenian empire.)