نبرد آراو جنگی از مجموعه نبردهای جنگ جهانی دوم بود که از ۱۵ دسامبر ۱۹۴۳ تا ۲۴ فوریه ۱۹۴۴ بین نیروهای متفقین و امپراتوری ژاپن رخ داد. این نبرد در آراو، بریتانیای نو و گینه نو صورت گرفت. این درگیری با پیروزی متفقین پایان یافت.[۱]

نبرد آراو
بخشی از جنگ جهانی دوم, جنگ اقیانوس آرام
Black and white photo of a group of men wearing military uniform disembarking from boats and walking towards palm trees
نقشه منطقه جنگی (۱۹۴۳ تا ۱۹۴۴)
تاریخ۱۵ December ۱۹۴۳ – ۲۴ February 1944
مکان
نتیجه پیروزی متفقین
طرفین درگیر
 ایالات متحده آمریکا
 استرالیا
 امپراتوری ژاپن
فرماندهان و رهبران
Julian W. Cunningham Masamitsu Komori
قوا
۴٬۷۵۰ ۱٬۰۰۰ =343
تلفات و ضایعات
118 کشته
۳۵۲ مجروح
۴ مفقود
304 کشته
۳ اسیر

پانویس

  1. Wikipedia contributors, 'Battle of Arawe', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 15 December 2013, 06:44 UTC, <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Battle_of_Arawe&oldid=586153178> [accessed 15 December 2013]