نبرد ارزروم (۱۸۲۱)

نبرد ارزروم (انگلیسی: Battle of Erzurum‎) به‌عنوان بخشی از جنگ ایران عثمانی در سال ۱۸۲۱ م رخ داد. ایرانیان به فرماندهی نایب‌السلطنه عباس میرزا شکست سختی را بر رقیب خود عثمانی در نزدیکی ارزروم وارد، و پیروزی ایران را تضمین کردند. ایرانیان بیش از ۳۰۰۰۰ نفر به فرماندهی ولیعهد عباس میرزا در برابر ترکان با ۵۰۰۰۰ نفر بودند. ارتش ایران به‌تازگی تحت نوسازی جدید با توجه به نمونه‌های مدرن اروپایی و با فرماندهی برادر عباس میرزا محمدعلی دولتشاه قرار گرفته بود، که به‌عنوان بخشی از سیاست مدرن‌سازی موسوم به «نظام جدید» شناخته می‌شود.

نبرد ارزروم
بخشی از جنگ ایران و عثمانی
تاریخ۱۸۲۱
مکانارزروم، ترکیه امروزی
نتیجه پیروزی ایران[۱]
طرفین درگیر
ترکیه امپراتوری عثمانی Flag of Agha Mohammad Khan.svg قاجاریان
فرماندهان و رهبران
ترکیه محمود دوم Flag of Agha Mohammad Khan.svg عباس میرزا
قوا
۵۰۰۰۰ سرباز ۳۰۰۰۰ سرباز

منابعویرایش

  1. R. Ernest Dupuy and Trevor N. Dupuy, The Harper Encyclopedia of Military History, 4th edition, (HarperCollins Publishers, 1993), 853.