نبرد افسوس (۱۱۴۷)

(تغییرمسیر از نبرد افسس (۱۱۴۷))

نبرد افسس (انگلیسی: Battle of Ephesus) در ۲۴ دسامبر سال ۱۱۴۷ میلادی و در دوران جنگهای صلیبی دوم شکل گرفت، ارتش صلیبی به رهبری لوئی هفتم پادشاه فرانسه توانست این جنگ را که توسط امپراتوری سلجوقی در منطقهٔ سلجوقیان روم آغاز شده بود با موفقیت پشت سر بگذارد، این جنگ در حوالی شهر افسس روی داد و به همین علت بدین نام شهره گشت.

Battle of Ephesus
بخشی از the جنگ صلیبی دوم
تاریخ24 December 1147
مکانافسوس (شهر)، امپراتوری سلجوقی
نتیجه Crusader victory
طرفین درگیر
Arms of the Kings of France (France Ancien).svgپادشاهی فرانسه Seljuqs Eagle.svgسلجوقیان روم
فرماندهان و رهبران
Arms of the Kings of France (France Ancien).svgلوئی هفتم Unknown
تلفات
Unknown Unknown

دورنمای تاریخیویرایش

پادشاه لویی هفتم ارتش فرانسه را در ماه مارس از سراسر اروپا عبور داد و در نهایت به منطقهٔ آسیای صغیر وارد شد، هدف اصلی این سپاه اورشلیم بود، سپاه او در امتداد خط ساحلی آسیای صغیر حرکت می‌کرد، از آنجا که قبل از وی لشکر امپراتور آلمان، کنراد سوم شکست خورده بود به همین دلیل، لویی از نفوذ و راهپیمایی داخلی در این منطقه پرهیز می‌کرد چرا که بیش از حد خطرناک بود. در سال ۱۱۴۷ ارتش خسته از راهپیمایی وی در نزدیکی شهر باستانی افسس توقف کرد[۱].

پانویسویرایش

  1. William of Tyre, A History of Deeds Done Beyond the Sea, trans. E.A. Babcock and A.C. Krey (Columbia University Press, 1943), vol. 2, p. 174.

منابعویرایش