جنگ انزن جنگی بود که در سال ۲۱۷ خورشیدی بین امپراتوری بیزانس و عربها درگرفت. خلیفه عرب‌ها معتصم و امپراتور بیزانس تئوفیلوس بود.

جنگ انزن
بخشی از جنگ‌های اعراب و روم شرقی
Byzantine-Arab wars, 837-838.svg
زمان ۲۲ ژوئیه ۸۳۸
مکان نزدیک دزمان
نتیجه پیروزی عباسیان
جنگندگان
امپراطوری بیزانس خلافت عباسی
فرماندهان
امپراتور تئوفیلوس
تئوفوبوس
مانوئل ارمنستان
افشین
امیر عمر الاقطع
نیروها
۲۵٬۰۰۰–۴۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰–۳۰٬۰۰۰

سردار عرب‌ها در این جنگ یک ایرانی بنام افشین بود و سردار رومی‌ها خود امپراتور تئوفیلوس بود. این نبرد در منطقه انزن ترکیه امروزی رخ داد. شمار سربازان افشین ۲۰ هزار تا ۳۰ هزار و شمار سربازان رومی ۲۵ هزار تا ۴۰ هزار بود.

این جنگ با پیروزی افشین همراه بود.

منابعویرایش

  • جنگ‌های بیزانس، جون هلدون
  • تاریخ امپراتوری بیزانس، تریدگل، دانشگاه استنفورد