نبرد باربالیسوس

نبرد باربالیسوس بخشی از جنگ‌های ایران و روم بود که در زمان شاپور یکم روی داد.

نبرد بربلیسوس
بخشی از جنگ‌های ایران و روم
Invasione 253-256.png
نقشه حملات شاپور یکم بین سال‌های ۲۵۲ تا ۲۵۶ میلادی
زمان ۲۵۲ میلادی
مکان باربالیسوس، میان‌رودان (امروزه در نزدیکی مسکنه، استان حلب، سوریه)
نتیجه پیروزی ساسانیان[۱][۲]
علت جنگ تاخت و تازهای امپراتوری روم به ارمنستان در گذشته
جنگندگان
امپراتوری ساسانی امپراتوری روم
فرماندهان
شاپور یکم فرمانداران استان‌های شرقی امپراتوری روم، تحت فرمان بالا از فرستاده امپراتور در سوریه[۳]
نیروها
ناشناخته ۶۰٬۰۰۰
تلفات
نامشخص کل قوا[۴][۵]
امپراتوری ساسانی بعد از پیروزی در این نبرد موقعیت را برای تصرف شهرهای انطاکیه و دورا اروپوس مناسب دیدند.

این نبرد بین ساسانیان و رومیان در باربالیسوس (بربالس یا بالس) مکانی در نزدیکی حلب سوریه امروزی درگرفت. شاپور یکم از مداخلات و تهاجمات روم به ارمنستان به عنوان بهانه‌ای استفاده کرد و خصومت با رومیان را از سر گرفت. ساسانیان به یک ارتش رومی در باربالیسوس حمله کردند و در نهایت شکست دادند. شکست این نیروی بزرگ روم در شرق روم راه حمله به مناطق و قلمروی شرقی روم باز کرد و منجر به محاصره و اشغال انطاکیه و دورا اروپوس در سه سال بعد شد. این نبرد تنها از طریق کتیبه شاپور یکم در نقش رستم شناخته شده است.

پانویسویرایش

  1. The Cambridge Ancient History: Volume 12, The Crisis of Empire, AD 193-337, "He captured several tomns and then destroyed a Roman army of 60000 men at Barbalissus (Balis) on the large bend of the Euphrates to the north."
  2. Maria Brosius, The Persians, (Routledge, 2006), 145.
  3. ویکی ایتالیایی، Battaglia di Barbalisso.
  4. Encyclopaedia Iranica "And we annihilated a Roman force of 60,000 at Barbalissus [modern Qalʿat al-Bālis, on the left bank of the Euphrates in Syria] and we burned and ravaged the province of Syria and all its dependencies; and in that one campaign we conquered from the Roman empire the following forts and cities (some thirty-six of them are named)"
  5. The Cambridge Ancient History: Volume 12, The Crisis of Empire, AD 193-337, "He captured several tomns and then destroyed a Roman army of 60000 men at Barbalissus (Balis) on the large bend of the Euphrates to the north."

منابعویرایش