نبرد بوناری پاس

نبرد بوناری پاس (به ژاپنی: 母成峠の戦い) یک بخش از نبردهای مربوط به جنگ بوشین بود که در ۶ اکتبر ۱۸۶۸ یا روز بیست و یکم از ماه هشتم سال چهارم کیئو (دوره) طبق گاهشماری ژاپنی رخ داد. گذرگاه بوناری یک راه و استراتژیک در محدوده ای قلمروی آیزو بود.

منابعویرایش