نبرد دریاچه تراسی‌منا

نبرد دریاچه تراسی‌منا یکی از نبردهای دومین جنگ کارتاژ بود که طی آن سپاه کارتاژ به فرماندهی هانیبال نیروهای جمهوری روم را در 21 ژوئن 217 پیش از میلاد در محل دریاچه تراسیمنو شکست دادند. در این نبرد سپاه کارتاژ 50000 نفر و سپاه روم 30000 نفر بودند و نهایتاً نیمی از سپاه روم کشته و نیمی اسیر شدند.

منابعویرایش