نبرد هوداسپس

(تغییرمسیر از نبرد رود هوداسپس)

نبرد هوداسپس نبردی بود که بین اسکندر کبیر و شاه پور در سال ۳۲۶ ق م و در سواحل رود هوداسپس (جهلم) واقع در پنجاب درگرفت. نتیجهٔ نبرد پیروزی قاطع مقدونیان و ضمیمه شدن پنجاب به امپراتوری اسکندر بود. پنجاب در فراسوی مرزهای امپراتوری هخامنشیان قرار داشت.

نبرد هوداسپس
بخشی از جنگ‌های اسکندر
The phalanx attacking the centre in the battle of the Hydaspes by Andre Castaigne (1898-1899).jpg
فالانکس در کشاکش نبرد هوداسپس به جبههٔ دشمن می‌تازد، اثر آندره کاستنی
زمان مهٔ ۳۲۶ ق م
مکان هند باستان، امروزه پنجاب پاکستان، نزدیک رود جهلم.
نتیجه پیروزی قاطع مقدونیان.
تغییرات سرزمینی اسکندر کنترل اکثر منطقهٔ پنجاب را در دست می‌گیرد.
جنگندگان
مقدونیهٔ باستان
متحدان یونان باستان
متحدین هخامنشیان
متحدین هند
پاوراوا
فرماندهان
اسکندر مقدونی،
کراتروس، کوینوس، هفستیون، بطلمیوس، پردیکاس، سلوکوس لوسیماخوس
شاه پور
و دیگر فرماندهان متحد
نیروها
۶٬۰۰۰ پیاده‌نظام،
۵٬۰۰۰ سواره‌نظام
۲۰٬۰۰۰، ۳۰٬۰۰۰ یا ۵۰٬۰۰۰ پیاده،
۲٬۰۰۰ تا ۴٬۰۰۰ سوار،
۲۰۰، ۱۳۰ یا ۸۵ فیل جنگی،
۱٬۰۰۰ ارابه جنگی
تلفات
۸۰–۷۰۰ پیاده،
۲۳۰–۲۸۰ سواره کشته شدند. طبق تخمین‌های امروزی ~۱۰۰۰ کشته شدند.
۱۲٬۰۰۰ کشته و ۹٬۰۰۰ اسیر شدند، یا ۲۰٬۰۰۰ پیاده و ۳٬۰۰ سوار کشته شدند.

تاکتیک‌های اسکندر برای عبور از رود پرآب مونسون به منظور دست یافتن به جناح سپاه دشمن با وجود دیدبانی و مراقبت دقیق هندی‌ها، یکی از «شاهکارهای جنگی» او به حساب می‌آید. اگرچه مقدونیان در نهایت به پیروزی رسیدند اما این نبرد پرهزینه‌ترین نبرد برای آنان بود. مقاومت شاه پور و مردانش تحسین اسکندر را چنان برانگیخت که از او خواست تا ساتراپ یکی از ولایت‌ها شود.

اهمیت تاریخی نبرد هوداسپس بدین سبب است که راه را برای نفوذ سیاسی (سلوکیان، دولت یونانی بلخ، و دولت هندی-یونانیان) و فرهنگی (هنر یونانی و بودایی) یونان در شبه‌قارهٔ هند گشود؛ نفوذی که سده‌ها تداوم یافت.

منابع