نبرد شیاپی

نبرد شیاپی نبردی بود که توسط نیروهای لو بو بر ضد ارتش‌های سائو سائو و لیوبی در ۱۹۸ میلادیو در دوره امپراتوری هان شرقی به وقوع پیوست. لو بو در این نبرد شکست خورد و به فرمان سائو سائو اعدام گشت.

نبرد شیاپی
بخشی از جنگ‌های دوره امپراتوری هان شرقی
تاریخزمستان ۱۹۸ میلادی
موقعیت
شیاپی, ایالت شو پی ژو, جیانگ سو)
نتایج پیروزی سائو سائو و لیو بی
طرف‌های درگیر
سائو سائو لو بو
فرماندهان و رهبران
سائو سائو لو بو
قوا
نامشخص نامشخص
تلفات و ضایعات
نامشخص نامشخص

منابعویرایش