نبرد نصیبین

نبردی میان اشکانیان و امپراتوری روم

نبرد نصیبین در تابستان ۲۱۷ بین امپراتوری روم تحت فرماندهی ماکرینوس و ارتش اشکانیان تحت فرماندهی اردوان پنجم روی داد. این جنگ سه روز به طول انجامید که نتیجهٔ آن پیروزی اشکانیان بود، گرچه هر دو طرف خسارات زیادی دیدند. در نتیجهٔ این جنگ، ماکرینوس مجبور شد جویای صلح شود و یک مبلغ گزاف به اشکانیان بپردازد و از حمله به بین‌النهرین صرف نظر کند که کاراکالا یک سال پیش آن را آغاز کرده بود.

نبرد نصیبین
بخشی از جنگ‌های ایران و روم
زمان ۲۱۷
مکان نصیبین (در ترکیه امروزی)
نتیجه پیروزی راهبردی شاهنشاهی اشکانی
جنگندگان
شاهنشاهی اشکانیان امپراتوری روم
فرماندهان
اردوان پنجم ماکرینوس
نیروها
ناشناخته ناشناخته
تلفات
سنگین سنگین
رومیان وادار به پرداخت ۲۰۰ میلیون سیسرون یا ۵۰ میلیون دینار غرامت به ایران شدند

منابعویرایش

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Nisibis_(217)