نبرد نصیبین (۲۱۷ میلادی)

نبردی میان اشکانیان و امپراتوری روم
(تغییرمسیر از نبرد نصیبین)

نبرد نصیبین در تابستان ۲۱۷ بین امپراتوری روم تحت فرماندهی ماکرینوس و شاهنشاهی اشکانی تحت فرماندهی اردوان چهارم روی داد. این جنگ وقت‌گیر و سخت سه روز به طول انجامید و نتیجهٔ آن پیروزی اشکانیان بود، گرچه هر دو طرف خسارات زیادی دیدند. در نتیجهٔ این جنگ، ماکرینوس مجبور شد جویای صلح شود و یک مبلغ گزاف به اشکانیان بپردازد و از ادامه حمله به میانرودان صرف نظر کند که کاراکالا یک سال پیش آن را آغاز کرده بود.

نبرد نصیبین
بخشی از جنگ‌های ایران و روم
تاریخ۲۱۷
موقعیت
نصیبین (در ترکیه امروزی)
نتایج پیروزی راهبردی اشکانیان[۱]
طرف‌های درگیر
شاهنشاهی اشکانیان امپراتوری روم
فرماندهان و رهبران
اردوان چهارم ماکرینوس
قوا
ناشناخته ناشناخته
تلفات و خسارات
سنگین سنگین
رومیان وادار به پرداخت ۲۰۰ میلیون سیسرون یا ۵۰ میلیون دینار غرامت به ایران شدند.

منابع

ویرایش
  1. The Oxford Handbook of Iranian History, ed.Touraj Daryaee, (Oxford University Press, 2012), 178;"A Parthian counteroffensive defeated them in the battle of Nisibis"

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Nisibis_(217)