نبرد هرمزدگان

نبرد هُرمزدگان نبردی بین اردشیر بابکان حاکم فارس (بعداً اردشیر یکم ساسانی) و اردوان پنجم بود که منجر به پیروزی ساسانیان و کشته شدن اردوان پنجم آخرین پادشاه اشکانیان شد. هرمزدگان، صحنه و محل این جنگ، دشتی بود در نزدیکی شوشتر در خوزستان. این رزم در سال ۲۲۴ روی داد.

نبرد هرمزدگان
Ardachir relief Firuzabad 1.jpg
یک طراحی از نقش‌برجسته نبرد ساسانیان و اشکانیان در فیروزآباد.
زمان ۲۴ آوریل ۲۲۴ میلادی
مکان دشت هرمزدگان، در نزدیکی شوشتر، خوزستان
نتیجه پیروزی شاهنشاهی ساسانی
جنگندگان
شاهنشاهی ساسانی شاهنشاهی اشکانی
فرماندهان
اردشیر بابکان اردوان پنجم
مرزهای شاهنشاهی اشکانی و پادشاهی پارس در زمان نبرد هرمزدگان.

شکست اردوان پنجم، شاه بزرگ اشکانی، بدست اردشیر بابکان در هرمزدگان. پایان شاهنشاهی اشکانی و آغاز شاهنشاهی ساسانی در ایران را رقم زد.

پس از مدتی مذاکره طرف‌ها چاره‌ای جز آغاز نبرد ندیدند. اردشیر بابکان در بهار ۲۲۴ پس از میلاد لشکر خود را به خوزستان آورد و در نقاط راهبردی دشت هرمزدگان مستقر شد. محل استقرار او باعث شد تا کنترل منابع آبی این دشت را در دست بگیرد. اردوان، از سوی دیگر، از پایتخت اشکانیان یعنی شهر تیسفون راهی هرمزدگان شده بود اما تنها توانست در مکان‌های کم‌اهمیت‌تر دشت مستقر شده و منابع آب کمی در دست داشته باشد. تاریخ آغاز نبرد میان دو لشکر، ۲۴ آوریل ۲۲۴ م. بود. منابع ساسانی می‌نویسند که این نبرد در همان روز به پایان رسید.[۱]

پانویس

منابع