نبرد هریرود

نبرد هریرود در ۲۰۸ پیش از میلاد میان امپراتوری سلوکی به رهبری آنتیوخوس سوم در مقابل دولت یونانی باختر درگرفت. سلوکی‌ها به پیروزی رسیده و پایتخت دشمن، بلخ، را محاصره کردند. پس از محاصره‌ای سه‌ساله، میان دو طرف صلح برقرار شد.

نبرد هریرود
تاریخ۲۰۸ پیش از میلاد
موقعیت
هریرود (در افغانستان امروزی)
نتایج پیروزی سلوکیان
طرف‌های درگیر
سلوکیان دولت یونانی باختر
فرماندهان و رهبران
آنتیوخوس سوم اوتیدم یکم
قوا
۱۰٬۰۰۰ سواره

منابعویرایش