نبرد هیربا

نبرد هیربا اولین جنگ میان پارسها و مادها بود و همچنین اولین نبرد بعد از شورش پارس‌ها است.

نبرد هیربا
بخشی از کوروش بزرگ
زمان زمستان تا تابستان ۵۵۲ ق.م.
مکان هیبرا، ماد
نتیجه پیروزی پارسیان
تغییرات سرزمینی با تسخیر ماد پارس تبدیل به شاهنشاهی شد.
جنگندگان
پارس ها مادها
فرماندهان
کوروش بزرگ
هارپاگ(در نهایت)
افراد ناشناس دیگر
ایشتوویگو
هارپاگ(در ابتدا)
افراد ناشناس دیگر
نیروها
۵٬۰۰۰ پیاده نظام
۱٬۰۰۰ سواره نظام
۳۰۰ سواره نظام
تلفات
بسیار سبک ۲۵۰ سواره نظام

این اتفاقات تقریباً به‌طور کامل بوسیله کوروش بزرگ رهبری شد. این نبردها همچنین باعث انتقال قدرت در خاورمیانه آن زمان شد.

پیروزی در این جنگ باعث پای گرفتن اولین شاهنشاهی ایرانیان شد، که آغازی بود بر موفقیت‌های کوروش بزرگ در فتوحات دیگرش.

در حالی که تنها منبعی که ماجرای نبرد را به طور کامل توضیح داده نیکولاس دمشقی است، بقیه تاریخ نویسان مشهور آن زمان از جمله هرودوت، کتسیاس و استرابو وقوع این نبرد را در نوشته‌های خود قید کرده‌اند.

هنگام شورش پارس‌ها، ایشتوویگو تصمیم گرفت به پارس حمله کند و این حمله شتابزده در نهایت منجر به از بین رفتن سلسه مادها شد.

منابعویرایش