نبرد والمی

نبرد والمی نخستین پیروزی مهم ارتش انقلابی فرانسه در جنگ‌های انقلاب فرانسه بود که به دنبال انقلاب کبیر فرانسه رخ داد. این نبرد در ۲۰ سپتامبر ۱۷۹۲ میلادی اتفاق افتاد؛ زمانی که، ارتش پروس به رهبری دوک برونسویک کوشید به پاریس حمله کند. ژنرالها فرانسیس کلرمان و فرانسیس دو موریه، فرماندهان ارتش فرانسه، در دهکدهٔ والمی پیشروی پروسی‌ها را متوقف کردند.

نبرد والمی
بخشی از جنگ‌های انقلاب فرانسه
The Battle of Valmy
نقاشی نبرد والمی
تاریخ۲۰ سپتامبر ۱۷۹۲
موقعیت
نتایج پیروزی ارتش انقلابی فرانسه
طرف‌های درگیر
فرانسه فرانسه پادشاهی پروس پادشاهی پروس
امپراتوری هابزبورگ امپراتوری هابسبورگ
فرماندهان و رهبران
فرانسهشارل فرانسیس دو موریه،
فرانسهفرانسیس کلرمان
پادشاهی پروس دوک برونسویک
امپراتوری هابزبورگپرینس هوهنلوهه
امپراتوری هابزبورگکنت کلرفیت
قوا
۳۲٬۰۰۰ ۳۵٬۰۰۰
تلفات و ضایعات
~۳۰۰ ~۲۰۰

در این جنگ، که در آغاز مبارزات انقلابی اتفاق افتاد-که به جنگ ائتلاف اول مشهور است- دولت جدید بدون ثبات فرانسه در جنگی محلی به پیروزی با روحیه‌ای برای ادامه روند انقلاب دست یافت. مطابق بررسی‌های امروزی تاریخدانان نتیجه حاصله را بسیار غیرقابل پیش‌بینی توصیف کرده واز آن به عنوان یکی از بزرگترین نبردهای تاریخ یاد می‌کنند.

منابعویرایش