نبونعید آخرین پادشاه مقتدر امپراتوری بابل نو بود که در سال ۵۵۶ بر تخت سلطنت بابل جلوس نمود. با شکست نبونعید از کوروش هخامنشی در سال ۵۳۸ پ. م. پادشاهی بابل فتح شد و بابل یکی از ساتراپ‌نشین‌های شاهنشاهی هخامنشی گردید.

نبونعید
نابونید
پادشاه بابل
پادشاه سومر و اکد
Nabonidus.jpg
نبونعید در حال نیایش به ماه، خورشید و ناهید
سلطنت۵۵۶ تا ۵۳۹ پیش از میلاد
پیشینلاباشی-ماردوک
جانشینکوروش بزرگ
زادهحران
همسر(ان)نیتوکریس از بابل
فرزند(ان)بلشاصر
نبوکدنصر سوم
نام کامل
نبونعید
پدرنبو-بَلَتزو-اگبال
مادرآداگوپی از حران
دین و مذهبدین میانرودان باستان
استوانه نبونعید: معبد سین در اور

تصرف حرّان

دوران سلطنت نبونعید مصادف بود با انقراض پادشاهی ماد. مادها که در زمان نبوپلسر موفق شده بودند نینوا پایتخت آشور را متصرف و آن تمدن نابود کنند اینک دوران سیادت‌شان بسر آمده بود. کتیبه‌های نبونعید راجع به جریان انهدام پادشاهی ماد از دقیق‌ترین منابع به شمار می‌روند. در زمان ایشتوویگو آخرین پادشاه ماد، مادی‌ها مجبور شدند قسمتی از قوای نظامی خود از میانرودان بلاخص حرّان احضار نمایند. در پی غیبت مادی‌ها نبونعید پادشاه بابل به خود اجازه داد در سال ۵۵۳ پ. م. شهر حران را که به دولت ماد تعلق داشت تصرف کند.

متن کتیبه

در آغاز سلطنت نبونعید خدایان به خوابش آمدند و امر کردند معبد اخولخول را در حرّان ترمیم کند.

حرّان و (معبد) اخولخول که ۵۴ سال ویران بود (زیرا که) اوممان‌ماندها معبد (ایشان را) غارت و ویران کردند و خدایان دربارهٔ آن مدت مصالحهٔ ۵۴ مسأله‌ای مقرر داشته بودند که پس از آن (خدای ) سین می‌تواند به مکان خود بازگردد ...)

بنابر این حرّان را مادیها طبق محاسبهٔ کتاب نابو ناعید در سال ۶۰۷/۶۰۶ یا سال ۶۱۰/۶۰۹ ویران ساخته بودند. اگر از روی تاریخ وقایع گد داوری نماییم ویرانی حرّان مربوط به سال ۶۰۹ می‌باشد. شکل فعلی استوانه سیپاری نبونعید نیز نشان می‌دهد که حرّان از آن لحظه که در نبرد نینوا اشغال شده بود همیشه تحت تصرف مادی‌ها بوده‌است. بدین سبب دربارهٔ حمله ایشتوویگو به میان‌رودان در آغاز سلطنت نبونعید پایه‌ای ندارد بر عکس نبونعید با استفاده از جنگ ماد و پارس به حرّان که متعلق به ماد بود حمله کرد.

جستارهای وابسته

منابع

پیوند به بیرون