نتانیاهو

نام خانوادگی (נתניהו)

نتانیاهو می‌تواند اشاره‌ای به یکی از موارد زیر باشد:

سه برادر اسرائیلی:

و پدرشان: