نجف‌قلی خان اول

نجف‌قلی خان اول (انگلیسی: Najafqulu Khan I) Najafqulu (متولد ۱۶۹۶ - درگذشت ۱۷۸۴)، اولین خان از خانات تبریز که از ۱۷۴۷ تا ۱۷۸۴ (۱۱۶۰–۱۱۹۹ه. ق) در قدرت بود.

نجف قلی خان اول
نجف قلی خان اول
[[پرونده:]]
سلطنت1747 – ۱۷۸۴م
جانشیننجف‌قلی خان دوم
زاده۱۶۹۶م
ابیورد، خراسان، ایران
درگذشته۱۷۸۴م
تبریز، آذربایجان، ایران
دودمانافشاریان
دین و مذهبشیعه

منابع