نجف‌قلی خان اول

نجف‌قلی خان اول (انگلیسی: Najafqulu Khan I) Najafqulu (متولد ۱۶۹۶ - درگذشت ۱۷۸۴)، اولین خان از خانات تبریز که از ۱۷۴۷ تا ۱۷۸۴ (۱۱۶۰–۱۱۹۹ه‍.ق) در قدرت بود.

نجف‌قلی خان اول
نجف‌قلی خان اول
[[پرونده:]]
سلطنت۱۷۴۷ – ۱۷۸۴م
جانشیننجف‌قلی خان دوم
زاده۱۶۹۶م
ابیورد، خراسان، ایران
درگذشته۱۷۸۴م
تبریز، آذربایجان، ایران
دودمانافشاریان

منابع ویرایش