نخ به رشته‌های باریک و بلندی گفته می‌شود که با روش‌های ریسندگی و از در کنار هم قرار گرفتن الیاف به‌وجود می‌آید و کاربردهای مختلف در صنایع نساجی دارد.

رشته‌های باریک و بلند نخ

کاربردها ویرایش

  • دوخت: نخ جهت اتصال دو تکه پارچه به‌کار می‌رود.
  • تولید پارچه: نخ جزئی اصلی و گاهی تنها جزء تشکیل دهندهٔ پارچه است.

تقسیم‌بندی نخ‌ها از نظر جنس ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش