سرعت اوج‌گیری

(تغییرمسیر از نرخ اوج‌گیری)

در هوانوردی سرعت اوج‌گیری سرعتی است که با آن هواپیما ارتفاع خود را افزایش می‌دهد. نرخ اوج‌گیری در کشورهای آنگلوساکسون معمولاً با پا بر دقیقه (ft/min) و در دیگر نقاط جهان با متر بر ثانیه (m/s) بیان می‌شود. این سرعت با نشانگر سرعت عمودی (VSI) یا سرعت‌سنج لحظه‌ای عمودی (IVSI) مشخص می‌شود.

جنگنده اف-۱۵ در حال صعود و رها کردن فلیر

سرعت کاهش ارتفاع معادل سرعت سقوط بوده و به صورت یک عدد منفی از نرخ صعود بیان می‌شود. دو سرعت هوایی هستند که بهترین نرخ اوج‌گیری را مشخص می‌کنند. Vx و Vy. بهترین سرعت برای بهترین زاویه صعود را Vx و سرعت هوایی برای بهترین نرخ اوج‌گیری را Vy نشان می‌دهد.

منابعویرایش