باز کردن منو اصلی

عواملویرایش

خلاصهٔ داستانویرایش

نردبام آسمان، زندگی غیاث‌الدین جمشید کاشانی، اخترشناس و ریاضی‌دان ایرانی را از زادروزش تا کشته‌شدنش را بازگویی می‌کند.

منابعویرایش