نروژی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

نروژی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته‌باشد: