نسبت جنسی انسانی

نسبت جنسی انسانی در دانش انسان‌شناسی و جمعیت‌شناسی به معنای نسبت جنسیتی بین دو جنس مرد و زن در گونه انسان می‌باشد. همچون دیگر گونه‌های جنسی در گونه انسان نیز نسبت جنسیتی مرد به زن برابر است با ۱:۱. در گونه انسان، نسبت جنسیتی ثانویه نوزادان پس از تولد برابر است با ۱۰۵ پسر در مقابل ۱۰۰ دختر؛ مطلبی که همواره از نظر علمی مورد بحث بوده‌است. نسبت جنسیتی در تمام جمعیت جهان برابر است با ۱۰۰ مرد در مقابل ۹۹ زن. دلایل عدم توازن بین دو جنس ممکن است از عوامل طبیعی و تلفات جنگی تا کنترل عمدی جنسیت و کشتار جنسیتی در نوسان باشد. در زمینه جنسیت، اطلاعات ما در باره گونه انسان بیش از گونه‌های دیگر است. اما تفسیر این اطلاعات کاری دشوار است. نسبت جنسیتی انسان را می‌توان از چهار منظر، چه در ابتدای تولد و چه در جامعه، مورد بررسی قرار داد:۱- نسبت جنسی مرد به زن، ۲- نسبت جنسی مرد به زن، ۳- جمعیت مردان و ۴- جمعیت زنان. اگر تعداد مردان ۸۰،۰۰۰ و تعداد زنان ۱۰۰،۰۰۰ تن باشد، نسبت جنسیتی برابر خواهد بود با ۱٫۰۸۰، ۰٫۹۲۶، ۰٫۵۱۹ یا ۰٫۴۸۱. معمولاً در دانش‌های مختلف نسبت جنسیتی را با جمعیت مردان می‌سنجند.

نقشه تناسب جنسیتی انسان بر مبنای کشور.[۱]
  کشورهایی که در آن‌ها جنس زن بیش از مرد است.
  کشورهایی که در آن‌ها نسبت جنسیتی مرد و زن برابر است.
  کشورهایی که در آن‌ها جنس مرد بیش از جنس زن است.
  بدون داده

جستارهای وابسته

منابع

  1. داده‌ها از اطلاعات‌نامه جهان [۱]. همگردانی نقشه در سال ۲۰۰۶.

sex ratio| ویکیپدیای انگلیسی