نسبت میرایی(به انگلیسی: Damping ratio) کمیتی بدون بعد در فیزیک است که چگونگی تحلیل یک سیستم نوسانگر را نشان می‌دهد. این کمیت معمولاً با نماد ζ (زتا) نمایش داده می‌شود و در بررسی نظریه کنترل کاربرد دارد.[۱]

تعریف ویرایش

 
در این تصویر تاثیر نسبت میرایی بر شکل معادله دیفرانسیل حرکت نوسانگر دیده می‌شود.

برای یک نوسانگر هماهنگ با جرم   و ضریب نوسان   و ثابت فنر   خواهیم داشت:

 

همچنین معادله حرکت جسم به صورت معادله دیفرانسیل معمولی زیر خواهد بود:

 

رابطه ضریب میرایی بحرانی نیز به صورت زیر خواهد بود:

 

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. Alciatore, David G. (2007). Introduction to Mechatronics and Measurement Systems (3rd ed.). McGraw Hill. ISBN 978-0-07-296305-2.