نستوه پسر گودرز

نستوه مانند برخی دیگر از نام‌آوران همچون شیدوش دارای عمر طولانی زیاد بوده یا اینکه دو شخصیت تاریخی نستوه در شاهنامه وجود داشته است، فرض دوم به واقعیت نزدیکتر است. گاهی هم نستوه به عنوان صفت بیان می‌گردد نه همچون شخص:

نستوه پسر گودرز
اطلاعات کلی
نامنستوه
منصبسالار
دودمانگودرزیان
ملیتایران
سایر اطلاعات
جنگ‌هاایران و توران
نبرد اولجنگ پشنگ
نبرد دومجنگ بزرگ کیخسرو
خانواده
نام نیاکشواد
نام پدرگـــودرز
برادرانگیو، بهرام، رهام، هجیر، شیدوش
به دست فریبرز نستوه بودکه نزدیک او لشکر انبــوه بود [۱]

نستوه در شاهنامه

نخستین بار نستوه پدر شاپور، در زمان منوچهر که به آغاز شاهنامه مرتبط است عنوان می‌گردد و گمان نمی‌رود او پسر گودرز باشد [۲].

نستوه از سرداران سپاه ایران در جنگ پشنگ که میان نوذر و افراسیاب رخ داد، نیز حضور داشت. هنگام جنگ طوس با فرودسیاوش و جنگ بزرگ کیخسرو و افراسیاب نامی از نستوه برده می‌شود.[۳] او برادر بهرام و گیو و رهام و هجیر و شیدوش بشمار می‌آید. در جنگ بزرگ کیخسرو هنگام آرایش سپاه توران برای جنگ، یک نستوه تورانی نیز حضور دارد:

دمور و جرنجاش با او برفتبه یاری جهن سر افراز تفت
ز گردان و جنگ آوران سی‌هزاربرفتند با خنجر کارزار
جهاندیده نستوه سالارشانپشنگ دلاور نگهدارشان
همان سی‌هزار از یلان ترکمانبرفتند با گرز و تیر و کمان [۴]

پانویس

  1. شاهنامه. جلدپنجم. جنگ بزرگ کیخسرو، ص ۳۰۳
  2. و شهربانو ارم، این بانو نیز به نستوه اول مرتبط بوده و از خانواده گودرز نیست
  3. شریفی، فرهنگ ادبیات فارسی، ۱۴۰۸.
  4. شاهنامه. جلدپنجم. جنگ بزرگ کیخسرو، ص ۳۰۵

منابع

  • شریفی، محمد (۱۳۸۷). محمدرضا جعفری، ویراستار. فرهنگ ادبیات فارسی. تهران: فرهنگ نشر نو و انتشارات معین. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۷۴۴۳-۴۱-۸.
  • حسین، الهی قمشه‌ای (۱۳۸۶). شاهنامه فردوسی. ترجمهٔ ناهید فرشادمهر. تهران: نشر محمد. شابک ۹۶۴-۵۵۶۶-۳۵-۵.