نسخه آزمایشی

منظور از بتا یا نرم‌افزاری که نسخهٔ بتای آن عرضه می‌شود نرم‌افزاری است که به صورت آزمایشی عرضه شده و ممکن است مشکلاتی داشته باشد که اکثر این مشکلات در نسخه نهایی آن نرم‌افزار حل شده‌اند.

معمولاً نسخهٔ بتای هر نرم‌افزار به صورت رایگان و برای آزمایش در دسترس کاربران قرار می‌گیرد.