باز کردن منو اصلی

در چاپ و نشر دانشگاهی یک نسخه الکترونیکی یا چاپ الکترونیکی یک نسخه دیجیتال از یک سند پژوهشی (معمولاً یک مقاله مجله، اما می‌تواند یک پایان‌نامه دکترا، مقاله کنفرانس، فصل کتاب، یا یک کتاب باشد) که آنلاین در دسترس است، چه از یک نهادی محلی یا یک مخزن دیجیتال مرکزی (مبتنی بر نظم و انضباط).[۱][۲][۳][۴] وقتی که به مقالات مجلات اعمال می‌شود. اصطلاح eprints هر دو کلمه preprints (پیش از داوری) و postprints(بعد از چاپ) را پوشش می‌دهد. نسخه‌های دیجیتالی از مواد دیگر از اسناد پژوهشی معمولاً چاپ الکترونیکی نامیده نمی‌شود اما تعدادی از نام‌های دیگر مانند کتاب‌های الکترونیکی است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Harnad, S. , Carr, L. , Brody, T. and Oppenheim, C. (2003). "Mandated online RAE CVs linked to university eprint archives". Ariadne, 35.
  2. Swan, A. , Needham, P. , Probets, S. , Muir, A. , Oppenheim, C. , O’Brien, A. , Hardy, R. , Rowland, F. and Brown, S. (2005). "Developing a model for e-prints and open access journal content in UK further and higher education". Learned Publishing, 18 (1). pp. 25-40.
  3. Crow, Raym (2006). The Case for Institutional Repositories: A SPARC Position Paper. Discussion Paper. Scholarly Publication and Academic Resources Coalition, Washington, D.C.
  4. Swan, A. and Carr, L. (2008). "Institutions, their repositories and the Web". Serials Review, 34 (1).