Limited Edition یا ویرایش محدود یا نسخهٔ محدود به ویرایشی از چیزی گفته می‌شود که ارزش جمع آوری را داشته باشد (مانند کتاب ها، عکس‌های چاپی یا مدالهای ورزشی یا یک آلبوم) و طوری تبلیغ می‌شود که از این محصول تعداد کپی‌های محدودی زده خواهد شد (و پس از اتمام آن‌ها دیگر این محصول در دسترس نخواهد بود).

تصویر روی جلد ویرایش محدود آلبوم MCMXC a.D.

منابع ویرایش

Merriam-Webster’s Collegiate® Dictionary, Eleventh Edition.