نشانه‌شناسی (ابهام‌زدایی)

حوزه مطالعات نشانه‌ها می‌تواند به دسته‌های ذیل اشاره داشته باشد:

  • نشانه‌شناسی نشانه‌شناسی (در انگلیسی semiology، همچنین Semiotics یا Semeiotics از واژهٔ یونانی σημείον (سِمِئیون) به معنی نشانه) مطالعه نشانه‌ها و نمادها است.
  • نشان‌شناسی نشان‌شناسی یا هرالدری (به انگلیسی: Heraldry) یا دانش نشان‌ها حرفه، مطالعه و هنر طراحی و نویسار نشان‌های خانوادگی است.
  • نمادشناسی مطالعه نمادها و نشانه‌ها.