نشان افتخار تولد لهستان

نشان افتخار تولد لهستان به نشانی در لهستان گفته می‌شود که توسط رئیس‌جمهور این کشور به افراد نظامی یا غیرنظامی و همچنین شهروندان خارجی که در زمینه‌های گوناگون موفق به انجام عمل ویژه‌ای شده‌اند اهدا می‌شود.

نشان افتخار تولد لهستان
نشان فرمانده
گونهپنج رده
کشورلهستان
مشمولیتهمه افراد
وضعیتدر حال اهدا
بنیان‌گذاریچهارم فوریه ۱۹۲۱

درجه‌بندی

ویرایش

ترتیب اهمیت پنج رده نشان:

۱. نشان بزرگ  
۲. نشان فرماندهی درجه ۱  
۳. نشان فرماندهی درجه ۲  
۴. نشان افسر  
۵. نشان شوالیه  

منابع

ویرایش