نشان افتخار شیر و خورشید

یک نمونه از نشان‌های «شیر و خورشید» ایران
نشان‌ها شیر و خورشید (دومی از راست با آویز سبز) در موزه مقدم تهران
یک نمونه از نشان‌های «شیر و خورشید» ایران در موزه آقاخان در تورنتو

نشان افتخار شیر و خورشید یکی از نشان‌های افتخاری دولتی در دورۀ قاجار و دورۀ پهلوی در ایران بوده‌است.

پیشینهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش