باز کردن منو اصلی

نظریه اسکوپوس (به انگلیسی: Skopos Theory) یا (به آلمانی: Skopostheorie) مفهومی در زمینه مطالعات ترجمه است و رابطه تنگاتنگی با تمام پروژه‌های ترجمه دارد.

بنیان‌گذار این نظریه، زبان شناس آلمانی هنس ورمیر می‌باشد و دربرگیرنده این تفکر است که هم ترجمه و هم برگردان هم‌زمان باید پیش از هرچیزی کاربرد متن مبدأ و مقصد را در نظر داشته باشند.

مقصود و مخاطبان نظریهویرایش

نظریه اسکوپوس به ترجمه؛ به دید یک عمل با هدف و مقصود مشخص می‌نگرد، و چنین می‌پندارد که هر ترجمه، شنونده یا مخاطب مشخصی را پیش روی خود دارد. ترجمه یعنی ایجاد یک متن مقصد در محیطی عین محیط مقصد، برای هدف مقصد و مخاطب مقصد در شرایط محیطی زبان مقصد. در نظریه اسکوپوس، وضعیت و اهمیت متن مبدأ کمتر از اهمیتش در نظریه‌های معادل-بنا (Equivalence-Based Theory) است. متن مبدأ فقط "منبعی پیشنهادی از اطلاعات" است که مترجم از آن برای انتقال اطلاعات به زبان مقصد استفاده می‌کند.[۱]

پائول کاسمُل در مورد این نظریه می‌نویسد: "نظریه کاربردی شباهت زیادی به نظریه اسکوپوس دارد. کاربرد ترجمه بستگی دارد به دانش، انتظارات، ارزشها و هنجارهای خوانندگان زبان مقصد که بازهم از موقعیت و فرهنگی که در آن زیست می‌کنند تاثیر می‌پذیرند. این عوامل تعیین می‌کنند که آیا کاربرد متن مبدأ یا نوشته‌های یک متن مبدأ را می‌توان حفظ کرد یا باید تعدیل نمود و یا حتی تغییرشان داد."[۲]

منابعویرایش

  1. Christiane Nord, Translating as a Purposeful Activity, St. Jerome Publishing, 1997
  2. Paul Kussmaul, Training The Translator, John Benjamins Publishing Co, 1995