باز کردن منو اصلی
دمای یک تک اتم گاز ایده آل، میانگین انرژی جنبشی اتم‌های آن است. اندازه اتم‌های هلیوم به فاصله آنها بستگی دارد که با مقیاس زیر ۱۹۵۰ اتمسفر نشان داده می‌شود. میانگین سرعت این اتم‌ها (در این دما)، نسبت به دمای اتاق دو تریلیون بار کمتر است.

نظریه جنبشی‌مولکولی گازها یا به اختصارنظریه جنبشی (به انگلیسی: Kinetic theory) از مهم‌ترین نظریه‌های ترمودینامیک است که در آن به بحث دربارهٔ تغییر موقعیت ذرات و حرکت آنها در اثر تغییر پارامترهایی مثل حجم و فشار می‌پردازند. نظریه جنبشی را شیمیدان‌ها و فیزیکدان‌های مختلف به مرور زمان گسترش داده‌اند و در حال حاضر همهٔ حالت‌های ماده از جمله گاز، مایع، جامد و پلاسما مورد بحث در این نظریه است.

حرکت مولکولیویرایش

حرکت مولکولی از موضوعات مورد بحث در تئوری سینتیک مولکولی است. زمانی که دما یا فشار سیستم تغییر می‌کند حرکت مولکولها نیز به تبع آن دچار تغییر می‌شود. این تغییر حرکت می‌تواند شامل حرکت‌های چرخشی و ارتعاشی در جامدات و نیز حرکت انتقالی چرخشی و ارتعاشی در مایعات و گازها باشد. با در نظر گرفتن تغییر حرکت مولکول‌ها نسبت به زمان می‌توان سرعت این تغییرات را تعیین کرد.

منابعویرایش

  • Kinetic Theory of Gases- by Stephen G. Brush and Nancy S. Hall- Imperial college press- 2003