نظریه پیچیدگی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

نظریه پیچیدگی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: