نفحات‌الانس

کتابی از عبدالرحمان جامی
(تغییرمسیر از نفحات الانس)
مجلس صوفیان در کتاب نفحات‌الانس

نفحات الأنس من حضرات القدس کتابی است به نثر فارسی نوشتهٔ عبدالرحمان جامی که شرح زندگی عارفان و صوفیان مسلمان از سده‌های نخستین تا زمان خود نویسنده را در بر دارد. این کتاب بازنویسی کتاب طبقات الصوفیه اثر خواجه عبدالله انصاری است.

این کتاب را جامی به پیشنهاد امیر علیشیر نوایی نگاشت و کار تألیف آن را به سال ۸۸۳ هجری به پایان برد.[۱]

پانویسویرایش

منابعویرایش