نفرکارع سوم

فرعون مصری

نفرکارع سوم - که گاه نفرکارع هفتم، هشتم، یا نهم نیز خوانده می‌شود - سومین فرعون دودمان نهم در مصر باستان بوده است که نزدیک به سال ۲۱۴۰ پ. م. در دوره نخست میانی مصر فرمانروایی می‌کرده. نام او در فهرست پادشاهان تورین به صورت نفرکارع آمده.

نام نفرکارع سوم

به خط هیروگلیف
N5F35D28Z1G7

نام نفرکارع در فهرست پادشاهان ابیدوس یا فهرست پادشاهان سقاره دیده نمی‌شود و وجود دوران حکمرانی او توسط یافته‌های باستان‌شناسی اثبات نشده.

نام او به معنای «روان کای رع زیباست» می‌باشد.

منابع ویرایش

  • Thomas Schneider (۲۰۰۲)، Lexikon der Pharaonen، Albatros, Düsseldorf، ص. ۱۷۴، شابک ۳-۴۹۱-۹۶۰۵۳-۳
  • Jürgen von Beckerath (۱۹۸۴)، Handbuch der ägyptischen Königsnamen، Deutscher Kunstverlag, München/Berlin، ص. ۱۹۰، شابک ۳-۴۲۲-۰۰۸۳۲-۲