نفرین به معنی دعای بد یا آرزو کردن وقوع حوادث ناگوار برای یک شخص یا چیز است.نفرین نام‌هایش چندین بار در افسانه گفته شده و در فیلم ها ‌انیمیشن‌ها و انیمه٬ها و سریال‌های متعددی آمده است.[۱]

نفرین در قرآن ویرایش

برخلاف دعا درخواست عذاب و ناراحتی برای کسی به صورت نفرین مطرح میگردد در قرآن کریم مواردی از نفرین وجود دارد که در زیر به بخشی از آنها اشاره می‌گردد:

۱-ویل للذین کفروا۳۷مریم

۲-ویل لکل همزه لمزه ۱همزه

۳-ویل لکل افاک اثیم۷جاثیه

۴-ویل للمصلین ۱مطففین[۲]

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. لغت‌نامه دهخدا
  2. فرهنگ موضوعی قرآن ص199