نقد ادبی (کتاب)

نقد ادبی کتابی‌است از آثار عبدالحسین زرین‌کوب. درون مایهٔ این کتاب شرح و بسط نقد و تاریخ نقّادی آثار ادبی‌است. نسخهٔ اولیهٔ کتاب که به حدود سال ۱۳۳۸ خورشیدی تدوین گشته است در دو مجلد است.[۱] بعدها خود زرین‌کوب، خلاصه‌ای از این دو جلد را تحت عنوان «آشنایی با نقد ادبی» تهیه و به چاپ سپرد.[۲]

پانویس

منابع