نقشه زبان یا نقشه مزه‌ها یک تصور نادرست رایج است که بنابر آن تشخیص مزه‌های اساسی به قسمت‌های خاص از زبان نسبت داده می‌شود. در این باور غلط قسمت‌های مختلف زبان برای مزه‌های مختلف نشانگذاری شده‌اند.[۱][۲]

نقشهٔ مبنی بر باور نادرست رایج: ۱.تلخ و تند ۲.ترش ۳.شور ۴.شیرین

تاریخچهویرایش

منابعویرایش

  1. O'Connor, Anahad (November 10, 2008). "The Claim: The tongue is mapped into four areas of taste". The New York Times. Retrieved June 24, 2011.
  2. Huang, Angela; Chen, Xiaoke; Hoon, Mark; Chandrashekar, Jayaram; Guo, Wei; Tränkner, Dimitri; Ryba, Nicholas; Zuker, Charles (August 24, 2006). "The cells and logic for mammalian sour taste detection". Nature. 442 (7105): 934–938. doi:10.1038/nature05084. PMC 1571047. PMID 16929298. Retrieved June 24, 2011.